#

CÔNG NGHỆ CTI

  • Hệ thống cấu hình thiết bị tự động (ADC)
  • Hệ thống chặn Tin nhắn rác (AntiSpam)
  • Hệ thống Call Center
  • Hệ thống chuyển giọng nói TTS
  • Hệ thống SMS GW
  • Hệ thống USSD GW
  • Hệ thống Online Charging Gateway