CÔNG TY NEO BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY NEO BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

14:04 - 22/11/2022

Ngày 21/11/2022 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông, Ông Hà Thái Bảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng cho Bà Nguyễn Thị Hoa.

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2023
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Vinh dự được nhận trọng trách mới, Bà Nguyễn Thị Hoa bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tín nhiệm của Ban lãnh đạo cũng như toàn thể anh/chị/em trong công ty, đồng thời xin hứa sẽ luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Công ty tin tưởng giao phó.

Một số hình ảnh tại buổi lễ: