#

HỆ THỐNG CALL CENTER

Là hệ thống cung cấp các dịch vụ đa Phương tiện trên nền thoại, bao gồm: các dịch vụ hộp thư thông tin, hệ thống bình chọn, giải trí, tổng đài phân phối cuộc gọi tự động ACD, trung tâm xử lý cuộc gọi Call Center

 

Hệ Thống Dành Cho

Các Trung tâm giải đáp thông tin 1080 của VNPT

Các nhà khai thác mạng và dịch vụ viễn thông

Các Trung tâm chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp

Các hãng viễn thông: Huawei, Nortel ...

Các Tính Năng

Tích hợp Call center và nhiều dịch vụ trên nền thoại vào một hệ thống hợp nhất

Lợi Ích Cho Khách Hàng

Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát

Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Khách Hàng Đã Triển Khai

Hệ thống đã được triển khai tại hơn 20 tỉnh/ thành phố trong đó có các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ ...