#

HỆ THỐNG ONLINE CHARGING GATEWAY

Là hệ thống cung cấp dịch vụ trừ cước online tốc độ cao cho các dịch vụ SMS,VAS thông qua các giao thức SMPP+, SOAP.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông

Các Tính Năng

  • Cung cấp một giao diện trừ cước online hợp nhất tốc độ cao thông qua kết nối trực tiếp qua SS7-CAMEL và Diameter vào các hệ thống IN/OCS
  • Hỗ trợ trừ cước nhiều loại dịch vụ: Voice, SMS, Data, VAS.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng