#

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI DỊCH VỤ VAS (MSOCIAL)

Là hệ thống phân phối các dịch vụ VAS, cho phép các đại lý tham gia vào hệ thống, bán các dịch vụ giá trị gia tăng và nhận hoa hồng giao dịch Tương tác giữa thuê bao với hệ thống qua nhiều kênh SMS/USSD/WEB/WAP

 

Hệ Thống Dành Cho

 • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Mục tiêu:
  Giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông triển khai được hệ thống phân phối các dịch vụ giá trị gia tăng giữa đại lý/điểm bán với thuê bao nhằm tạo kênh bán hàng hiệu quả nâng cao doanh thu dịch vụ giá trị gia tăng VAS cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông

Các Tính Năng

 • Giúp cho nhà mạng
 • Khai thác tối đa các kênh bán hàng của đại lý/điểm bán, sử dụng kênh bán hàng này để bán/phân phối các dich vụ giá trị gia tăng VAS cho thuê bao của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
 • Thông qua hệ thống phân phối dịch vụ VAS nhà mạng tạo ra được các kịch bản bán hàng linh động, mềm dẻo để mang lại doanh thu cao cho nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.
 • Giúp cho đại lý/điểm bán hàng
  Tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối dịch vụ VAS, khai thác được các khách hàng tiềm năng sử dụng dịch vụ VAS của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, tăng doanh thu cho đại lý/điểm bán

Lợi Ích Cho Khách Hàng

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

Thời gian triển khai: 6 tháng.