#

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP NỘI DUNG (CP)

Là hệ thống quản lý thông tin các nhà cung cấp dịch vụ (Content Provider) từ khi bắt đầu ký hợp đồng, quá trình kết nối thử nghiệm dịch vụ, ký hợp đồng chính thức. Các thông tin doanh thu của CP được nhập vào hệ thống một cách tự động để làm báo cáo và sử dụng cho module kế toán. Các vấn đề giữa CP và  khách hàng được đưa lên hệ thống để theo dõi và xử lý.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các Tính Năng

  • Giúp nhà mạng giải quyết được các vấn đề:
  • Thiếu công cụ quản lý thông tin CP
  • Thiếu công cụ quản lý các vấn đề với CP
  • Thiếu các công cụ quản lý CP sai phạm
  • Thiếu công cụ thống kê và quản lý kịch bản nội dung của CP
  • Thiếu công cụ hỗ trợ kế toán trong việc quản lý thanh toán với CP

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

 

Khách Hàng Đã Triển Khai

Hệ thống đã được triển khai nhiều pha tại Mobifone