#

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SUPERSIM

Là hệ thống cung cấp kênh tra cứu thông tin qua giao diện menu tích hợp sẵn trên SIM khách hàng Tương tác giữa thuê bao với hệ thống qua nhiều kênh SMS/SIM Application

Hệ Thống Dành Cho

 • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Mục tiêu:
 • Cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin cho thuê bao nhà cung cấp dịch vụ viễn thông qua danh sách các Menu tích hợp sẵn trên SIM của khách hàng
 • Nâng cao doanh thu cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động

Các Tính Năng

 • Giúp cho nhà cung cấp dịch vụ nội dung
 • Trực tiếp sử dụng hệ thống để cập nhật các nội dung được phân loại lên hệ thống SuperSIM để cung cấp cho khách hàng
 • Được phân chia doanh thu dịch vụ nội dung khi thuê bao sử dụng các dịch vụ nội dung do các CP cập nhật lên hệ thống.
 • Giúp cho nhà mạng
 • Cung cấp được dịch vụ nội dung mới nhất, tốt nhất cho thuê bao
 • Cung cấp kênh tiếp cận khách hàng dễ nhất, thuận tiện nhất cho khách hàng sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động

Lợi Ích Cho Khách Hàng

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng