THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022

11:13 - 25/05/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông trân trọng thông báo đến Quý cổ công về việc chi trả cổ tức cổ phần năm 2022 như sau 

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2023
CÔNG TY NEO BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông

Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10,000đ

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2% ( Đối với cổ đông là cá nhân, công ty thực hiện khấu trừ tại nguồn 5% tổng số cổ tức nhận được để nộp thuế TNCN)

Ngày chốt danh sách cổ đông: 28/04/2023

Thời gian chi trả cổ tức: giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 15/06/2023

Địa điểm chi trả cổ tức: Tầng 2 - CT2 Tràng An complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Chi tiết trong file đính kèm:

Thong bao ve viec chi tra co tuc co phan nam 2022.pdf

Uy quyen nhan co tuc.doc

Dang ky so tai khoan nhan co tuc.doc