THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

11:11 - 20/07/2018

"Thông báo chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020"

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2023
CÔNG TY NEO BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chi trả cổ trức cho năm tài chính 2020:
- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%
-Thời gian chốt danh sách: ngày 31/03/2021
- Hình thức chi trả cổ tức: tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng TCKT công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông , tầng 2, CT2 Tràng An complex, số 1 Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Mrs Hương: 0918881174 (huongvt@neo.vn)