THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2023

14:45 - 28/03/2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 với các thông tin cụ thể như sau:

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2022
CÔNG TY NEO BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Thời gian: 09h00 ngày 28/04/2023

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Tầng 2 nhà CT2 - Tràng An Complex - Số 1 Phùng Chí Kiên - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, định hướng kế hoạch năm 2023

2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 theo quy dịnh của Điều lệ

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của công ty năm 2022

4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2022, phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2023

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

6. Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2022

7. Các nội dung khác theo quy định của phát luật và Điều lệ Công ty

 

Các đại biểu nếu không tham dự được vui lòng gửi lại cho chúng tôi giấy ủy quyền theo mẫu trong file đính kèm bên dưới.

Giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền