Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển

NEO hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để làm chủ và đi đầu các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực CNTT – TT. NEO xây dựng được đội ngũ giàu tri thức, kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết - nhất trí, năng động - sáng tạo trong tư duy và hành động, cống hiến hết mình trong công việc.
NEO phát triển sản phẩm và dịch vụ dựa trên một nền tảng quy trình sản xuất và công nghệ tiên tiến, hiện đại, phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008, CMM và được tin học hóa nhằm giảm thiểu thời gian chuyển giao giữa các khâu trong quy trình sản xuất.
NEO xây dựng một nền văn hóa doanh nghiệp với những nét đặc thù, làm nền tảng để vận hành bộ máy công ty hoạt động hiệu quả và bền vững.

NEO phát triển theo các hướng sản phẩm – dịch vụ mũi nhọn là:

  • Giải pháp Cổng thông tin (Portal Solution)
  • Giải pháp Tính cước và Thanh toán (Billing and Charging Solution)
  • Giải pháp phục vụ ĐHSXKD (CRM Solution)
  • Giải pháp nền tảng dịch vụ VAS (VAS Platform Solution)
  • Các dịch vụ GTGT và dịch vụ CNTT