CHÚC MỪNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

CHÚC MỪNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

10:38 - 04/08/2021

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Ngày 19/04/2021 Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021 - 2025.

  

  • Ông Nguyễn Văn Đào giữ chức vụ Tổng Giám đốc           
  • Ông Nguyễn Gia Tỉnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
  • Bà Vũ Thu Hương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc