CHÚC MỪNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

CHÚC MỪNG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

10:38 - 04/08/2021

Công ty NEO bổ nhiệm Kế toán trưởng
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022
THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Ngày 19/04/2021 Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2021 - 2025.

  

  • Ông Nguyễn Văn Đào giữ chức vụ Tổng Giám đốc           
  • Ông Nguyễn Gia Tỉnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
  • Bà Vũ Thu Hương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc