#

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH SXKD

Là hệ thống cổng thông tin tích hợp ứng dụng, kết xuất báo cáo và cung cấp thông tin nhằm mục đích hỗ trợ điều hành sản xuất kinh doanh của khách hàng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH SXKD

Một Portal hay Cổng thông tin điện tử được hiểu như là một trang web xuất phát mà từ đó người sử dụng có thể dễ dàng truy xuất các trang web và các dịch vụ thông tin khác trên mạng máy tính. Ban đầu khái niệm này được dùng để mô tả các trang web khổng lồ như là  Yahoo, Lycos, Altavista, AOL… bởi mỗi ngày có hàng trăm triệu người sử dụng chúng như là điểm bắt đầu cho hành trình “lướt web” của họ.
Portal là điểm đích qui tụ hầu hết các thông tin và dịch vụ cho người sử dụng cần, là điểm đích đến thực sự:
Lợi ích lớn nhất mà portal đem lại là tính tiện lợi, dễ sử dụng. Thay vì phải nhớ vô số các địa chỉ khác nhau cho các mục đích sử dụng khác nhau, thì với một web portal như Yahoo, người dùng chỉ cần nhớ yahoo.com, ở trong đó nhà cung cấp dịch vụ đã tích hợp mọi thứ mà khách hàng cần…
Với các đặc tính như ‘chỉ một kết nối’ hay ‘tất cả trong một’ các web portal đã trở thành một đầu mối thông tin cho mọi vấn đề, một thứ la bàn định hướng cho người dùng trong hành trình khám phá kho báu internet rộng lớn.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH SXKD
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

Ưu điểm:
  • Khả năng cá nhân hoá.
  • Tích hợp nhiều loại thông tin
  • Xuất bản thông
  • Hỗ trợ nhiều môi trường hiển thị thông tin
  • Khả năng đăng nhập một lần (Single Sign On – SSO) CỔNG THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH SXKD
  • Quản trị portal, Quản trị người dùng
  • Thời gian triển khai: Tùy thuộc quy mô triển khai có thể từ 3 đến 8 tháng

Khách Hàng Đã Triển Khai