#

DỊCH VỤ CUNG CẤP PHẦN CỨNG VÀ PHÂN PHỐI BẢN QUYỀN PHẦN MỀM

Xây dựng giải pháp về phần cứng, phần mềm, hệ thống tổng đài cho các
tổ chức, doanh nghiệp.
Bao gồm: khảo sát nhu cầu, viết giải pháp tư vấn, triển khai (lắp đặt phần cứng, cấu hình, tích hợp với hạ tầng hiện tại), đào tạo hướng dẫn sử dụng – vận hành hệ thống, hỗ trợ khách hàng

Đối Tượng Khách Hàng

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các Đối Tác

  • Phần cứng: Oracle-SUN, HP, Dell, IBM, Cisco, Juniper, Hitachi, Enterasys, F5, Citrix, Netapp, BlueCoat, etc
  • Bản quyền phần mềm: Oracle, IBM, Microsoft, Symantec, Huawei, McAfee, Erricsion, AmDocs, Comptel, Gemalto, etc

Mô Tả Dịch Vụ

  • Cung cấp phần cứng
  • Cung cấp bản quyền phần mềm

Hình Thức Cung Cấp

  • Hợp đồng trọn gói