#

HỆ THỐNG CỔNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THUÊ BAO (SPS)

Là hệ thống cung cấp cổng đóng mở dịch vụ trên mạng trên mạng viễn thông

 

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng di động, cố định, ISP

Các Tính Năng

  • Giúp các nhà khai thác mạng định nghĩa ra các sản phẩm, dịch vụ, gói cước một cách nhanh chóng thông qua việc thiết kế sản phẩm dịch vụ nhà mạng trên một giao diện catalog designer duy nhất.
  • Rút ngắn thời gian đưa sản phẩm dịch vụ ra thị trường của các nhà mạng.
  • Cung cấp công cụ quản lý vòng đời của các cản phẩm, dịch vụ nhà mạng
  • Cung cấp cho các nhà mạng công cụ quản lý subscription, tự động gia hạn các gói cước, sản phẩm/dịch vụ của các thuê bao

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng