#

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THIẾT BỊ DI ĐỘNG (ADC)

Là hệ thống tự động nhận dạng, quản lý, giám sát và thiết lập cấu hình các dịch vụ giá trị gia tăng cho các thiết bị đầu cuối Hệ thống hỗ trợ hầu hết các mẫu điện thoại hiện có trên thị trường. Hệ thống được phát triển dựa trên nền tảng giải pháp của GEMALTO

Hệ Thống Dành Cho

 • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Mục tiêu:
 • Giúp các nhà khai thác mạng khai thác và quản lý kho thông tin các thiết bị đầu cuối của thuê bao
 • Giúp các nhà khai thác thực hiện các chiến dịch marketing và quy hoạch mạng lưới theo thông tin về tập thiết bị đầu cuối của thuê bao.
 • Tối đa việc cấu hình (tự động) thành công các dịch vụ GTGT để tối đa doanh thu nhà mạng

Các Tính Năng

 • Giúp cho công tác chăm sóc khách hàng
 • Giúp cấu hình thiết bị cho thuê bao tự động, từ xa (OTA: Over The Air)
 • Giảm chi phí hỗ trợ khi phải hướng dẫn khách hàng tự cấu hình thiết bị
 • Tăng trải nghiệm người dùng
 • Giúp cho công tác Marketting
 • Phân tích và nắm bắt được hoạt động của thiết bị đầu cuối qua mạng
 • Phân tích xu hướng sử dụng của các thiết bị
 • Quản lý được các chiện dịch  tiếp thị
 • Giúp cho nhà mạng
 • Tăng việc sử dụng các dịch vụ mới kéo theo tăng ARPU
 • Tăng lượng khách hàng trung thành

Lợi Ích Cho Khách Hàng

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

Khoảng 4  tháng