#

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN CELLID

Là hệ thống quản lý các thông tin CELLID 2G/3G của toàn bộ node vô tuyến BTS đang được quản lý bởi nhà khai thác dịch vụ viễn thông thông tin di động

 

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Mục tiêu:
    Cho phép các nhà khai thác dịch vụ viễn thông di động thực hiện quản lý các thông tin CELLID 2G/3G được triển khai trên hệ thống mạng để tạo thành cơ sở dư liệu CELLID cho các hệ thống khác sử dụng để truyền thông dịch vụ theo vị trí CELLID

Các Tính Năng

  • Giúp cho nhà mạng
  • Hình thành nên cơ sở dữ liệu CELLID tập trung từ đó cung cấp các chức năng quản lý khai thác dữ liệu CELLID trên một hệ thống quản lý duy nhất đảm bảo tính chính xác và cập nhật tức thời nhất các CELL được vận hành trên hệ thống mạng
  • Cung cấp dữ liệu cho các hệ thống khác sử dụng thông tin CELL để quảng cáo và truyền thông các sản phẩm dịch vụ hướng vị trí thuê bao.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

 

Khách Hàng Đã Triển Khai

Mobifone