#

HỆ THỐNG THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CƯỚC (CDR MEDIATION)

Là Hệ thống Thu thập & xử lý dữ liệu (Mediation) trực tuyến (online), thời gian thực (real-time) và các dữ liệu offline. Hệ thống có khả năng tích hợp với nhiều giao diện phần tử mạng khác nhau và cung cấp một cách thức linh hoạt để thực thi các nghiệp vụ Thu thập & xử lý dữ liệu CDR hiện có và các nghiệp vụ có thể phát sinh trong tương lai.

Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng giải pháp Convergent Mediation của Comptel, cung cấp một nền tảng Mediation thống nhất, phân hệ chức năng của hệ thống sử dụng theo một công nghệ nhất quán, hỗ trợ đa nền tảng, phục vụ cho hơn 1 tỉ thuê bao di động, chiếm 20% số bản ghi sử dụng, cho hơn 150 khách hàng trên toàn thế giới.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông

Các Tính Năng

  • Giúp khách hàng trong việc thu thập, sử dụng và xử lý các bản ghi CDR; phân phối tới các hệ thống OSS/BSS; phục vụ tính cước, phân tích số liệu luôn được đảm bảo tin cậy và chính xác; sẵn sàng cho Big Data

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

 

Khách Hàng Đã Triển Khai

Trang bị hệ thống CDR cho Vinaphone, bao gồm: bản quyền phần mềm và dịch vụ lắp đặt, đào tạo, triển khai trọn gói.
  • Xử lý ít nhất 950 triệu CDR/ngày;
  • Thời gian xử lý toàn bộ dữ liệu CDR trong một ngày dưới 04 giờ;
  • Dữ liệu đầu ra/đầu vào được lưu trữ ít nhất 30 ngày