#

HỆ THỐNG USSD GATEWAY

Là hệ thống có thể kết nối vào mạng di động qua TDM (luồng E1) hoặc qua IP (SIGTRAN-M3UA) để thực hiện các chức năng tiếp nhận USSD request từ thuê bao mạng di động, chuyển đổi thành API dạng WEB service và cung cấp lại cho các Application nhằm phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng dựa trên nền USSD.

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Các Tính Năng

  • Cung cấp công cụ tương tác và phát triển dịch vụ trên nền USSD thông qua API dạng web service.
  • Tăng tốc quá trình phát triển dịch vụ và đưa sản phẩm, dịch vụ ra thị trường.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

 

Khách Hàng Đã Triển Khai

  • MobiFone