Quy trình SXKD

Quy trình SXKD

Từ năm 2010 các hoạt động sản xuất kinh doanh phần cứng, phần mềm, dịch vụ của Công ty NEO cung cấp đều được thực hiện, kiểm soát theo các quy trình ISO 9001:2008. Đến năm 2012, NEO tiếp tục cải tiến quy trình sản xuất kinh doanh phần mềm theo mô hình CMMI level 3 và đã được Viện kỹ nghệ phần mềm Mỹ (SEI) đánh giá chứng nhận. Đây là mô hình dự án phần mềm tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Các dự án triển khai theo mô hình CMMI Level 3 được đẩy mạnh hoạt động xem xét, đánh giá chất lượng được thực hiện tại từng giai đoạn của dự án và hoạt động quản lý dự án xuyên suốt dự án. Hoạt động quản lý dự án được triển khai một cách chuyên nghiệp nhằm: Giám sát và điều khiển dự án theo đúng kế hoạch đã đặt ra; giữ cam kết với Khách hàng;  Quản lý yêu cầu Khách hàng một cách rõ ràng; Giảm thiểu rủi ro trong quá trình triển khai dự án; Xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh chóng.