Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

NEO phấn đấu trở thành nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ CNTT-TT được tin cậy nhất của các doanh nghiệp trong nước và quốc tế.
NEO là người bạn trung thành, luôn lắng nghe và thấu hiểu để tư vấn, cung cấp kịp thời những sản phẩm - dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng, mang lại lợi nhuận cho cổ đông, đối tác, mang lại sự nghiệp cho mỗi thành viên và góp phần xây dựng quốc gia phồn thịnh.