Thành tựu

  • 2018: Giải thưởng Sao Khuê cho Hệ thống Test365 được trao bởi Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA)
  • 2015: Chứng nhận “Thương hiệu hàng đầu Việt nam Top Brand2015” của Global GTA International cho Hệ thống phần mềm Tính cước & CSKH (NEO CCBS)
  • 2014: Danh hiệu “30 Công ty IT hàng đầu Việt Nam” do Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA) bình chọn
  • 2012: Giải thưởng “Đơn vị tích hợp hệ thống  CNTT hàng đầu Việt Nam” do Hội Tin học TP HCM tổ chức
  • 2012: Chứng chỉ CMMI Level 3
  • 2010: Chứng chỉ ISO 9001:2008
  • 2009: Giải thưởng Sao Khuê cho Hệ thống phần mềm tính cước và chăm sóc khách hàng NEO CCBS được trao bởi Hiệp hội doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (VINASA)
  • 2008: Cúp đồng CNTT – TT Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử cho sản phẩm hệ thống thanh toán trực tuyến PAYALL được trao bởi Hội tin học Việt Nam (VAIP)