THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2024

16:29 - 18/03/2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông 

NEO TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO CÁN BỘ NHÂN VIÊN QUÝ 2/2024
NEO RẼ SÓNG VƯỢT GIÓ QUẢNG BÌNH 2024
Thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/04 – 01/05
Happy birthday April
CHÚC MỪNG ĐỒNG CHÍ KHỔNG MINH MẠNH TRỞ THÀNH ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 với các thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 09h00 ngày 25/04/2024

Địa điểm: Trụ sở chính Công ty - Tầng 2 nhà CT2 - Tràng An Complex - Số 1 Phùng Chí Kiên - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

Nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023, định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của BGĐ

2. Báo cáo của HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 theo quy dịnh của Điều lệ

3. Báo cáo của BKS về hoạt động của công ty năm 2023

4. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2023, phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2024

5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

6. Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT và BKS năm 2023

7. Các nội dung khác theo quy định của phát luật và Điều lệ Công ty

Các đại biểu nếu không tham dự được vui lòng gửi lại cho chúng tôi giấy ủy quyền theo mẫu trong file đính kèm bên dưới:

Giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền.pdf