#

HỆ THỐNG CẮT MỞ DỊCH VỤ TẬP TRUNG (VASGATE)

Là hệ thống quản lý cắt mở các dịch vụ giá trị gia tăng tập trung cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông thông tin di động.
Quản lý toàn bộ dữ liệu về các dịch vụ VAS thuê bao
Tương tác giữa thuê bao với hệ thống qua nhiều kênh SMS/USSD/WEB/WAP

 

Hệ Thống Dành Cho

 • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Mục tiêu:
  Giúp các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông quản lý tập trung các dịch vụ VAS mà thuê bao đang sử dụng và quản lý lịch sử đăng ký/hủy các dịch vụ VAS tập trung

Các Tính Năng

 • Giúp cho công tác chăm sóc khách hàng
 • Thông tin về lịch sử sử dụng các dịch vụ VAS được truy vấn tức thời đem lại hiệu quả cao trong công tác chăm sóc khách hàng
 • Cung cấp các dịch vụ tiện tích cho phép nhân viên chăm sóc khách hàng kết nối đến các hệ thống VAS riêng lẻ để kiểm tra, đăng ký, hủy các dịch vụ VAS được triển khai trên hệ thống
 • Giúp cho nhà mạng
 • Quản lý được toàn bộ dịch vụ VAS tập trung trên 1 hệ thống duy nhất, đảm bảo được các chính sách bảo mật hệ thống, quản lý được quá trình sử dụng dịch vụ VAS của thuê bao
 • Tích hợp với các hệ thống ngoài nhanh chóng, tiện lợi, cải tiến được thời gian cung cấp dịch vụ ra thị trường; tăng doanh thu cho nhà mạng.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Thông Tin Khác

 

Khách Hàng Đã Triển Khai

Mobifone