#

HỆ THỐNG ĐỐI SOÁT CƯỚC (INTERCONNECT)

Là hệ thống tính cước, đối soát cước kết nối giữa các nhà mạng viễn thông, giữa nhà mạng viễn thông với các đối tác cung cấp dịch vụ, nội dung..

 

Hệ Thống Dành Cho

 • Nhà mạng viễn thông
 • Các công ty có hợp tác cung cấp dịch, nội dung

Các Tính Năng

 • Giúp khách hàng:
 • Đảm bảo hoạt động đối soát, phân chia doanh thu với các đối tác, nhà cung cấp.
 • Giảm thiểu các rủi ro về doanh thu phân chia, kết nối

Lợi Ích Cho Khách Hàng

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Ưu Điểm

 • Hiệu năng cao, có thể xử lý đến 600 triệu bản ghi/ngày
 • Tin cậy, tính mở, ổn định cao..

Khách Hàng Đã Triển Khai

 • Hệ thống Đối soát số liệu cước VIS cho Vinaphone
 • Đối soát cổng thanh toán MobiFone, Vinaphone