#

HỆ THỐNG TÍNH CƯỚC (RATING)

Hệ thống cung cấp cấp kênh web cho phép quản trị cập nhật thông tin danh mục, khai bao bảng cước, chính sách giá,…
Tính cước thuê bao, dịch vụ, chi tiết cuộc gọi cho các thuê bao trả sau
Tổng hợp cước và in hóa đơn

Hệ thống được thiết kế dựa trên kiến trúc nhiều lớp, nhằm tăng tính độc lập giữa các khối chức năng, mềm dẻo trong việc bổ sung nâng cấp, tăng khả năng mở rộng và tích hợp hệ thống cũng như đảm bảo an toàn
Hệ thống được xây dựng dựa trên các quy trình ISO, là bộ quy trình ISO trực tuyến trong quản lý doanh nghiệp tại NEO

Hệ Thống Dành Cho

 • Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông
 • Nhà cung cấp dịch vụ có nhu cầu đối soát doanh thu, cước

Các Tính Năng

 • Đáp ứng cho 2.000.000 thuê bao trả sau.
 • Tốc độ tính cước và cập nhật cơ sở dữ liệu: 30 triệu bản ghi/ giờ
 • Giao diện tính cước, thân thiện dễ sử dụng
 • Tổng hợp thông tin khách hàng: 100 triệu bản ghi/giờ.
 • Tốc độ kết xuất báo cáo: Không quá 03 phút cho 01 báo cáo.
 • Số user truy cập cùng một thời điểm: 5000.
 • Đảm bảo an toàn bảo mật trên môi trường Internet của Quý công ty
 • Giao diện Web dễ triển khai, dễ sử dụng, hỗ trợ công nghệ Template Engine.
 • Sẵn sàng mở rộng lên 2.500.000 thuê bao

Ưu Điểm

 • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
 • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng