Tin tức

Hiển thị

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2023

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO kính mời Quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông...

CÔNG TY NEO BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ngày 21/11/2022 tại Văn phòng Công ty CP Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông, Ông Hà Thái Bảo - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã trao Quyết...

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐ CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NEO 2022

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO kính mời quý Cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông...

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC CHO NĂM TÀI CHÍNH 2020

"Thông báo chi trả cổ tức cho năm tài chính 2020"

THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Công ty CP Đầu từ Phát triển Công nghệ và Truyền thông - NEO trân trọng thông báo lịch nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương như sau: