#

CÁC GIẢI PHÁP CUNG CẤP DỊCH VỤ GTGT & CNTT

  • Tin nhắn chăm sóc khách hàng (NEO Mobile Marketting G3G4)
  • Dịch vụ SIM M2M cho các hệ thống thu thập dữ liệu từ xa
  • Dịch vụ cung cấp phần cứng và bản quyền phần mềm
  • Dịch vụ BPO