#

HỆ THỐNG CHUYỂN VĂN BẢN THÀNH TIẾNG NÓI

Là hệ thống tự động đọc bằng tiếng nói các văn bản hay nội dung bất kỳ (TTS – Text To Speech)

Quá trình tổng hợp tiếng nói trong hệ thống TTS của NEO đơn giản và cho ra tiếng nói “tự nhiên của con người” nhờ kỹ thuật tổng hợp bán âm tiết và một cơ sở dữ liệu thực hiện ghi âm chính tiếng nói con người sau đó phát lại với phương pháp làm trơn chỗ ghép.
Giải pháp TTS của NEO có thể được sử dụng để thực hiện cung cấp dịch vụ cho các hệ thống IVR, Callcenter hoặc các hệ thống tự động đọc văn bản. Giải pháp TTS của NEO có hỗ trợ cho nhiều giọng đọc Tiếng việt khác nhau, đồng thời hỗ trợ ngôn ngữ Tiếng Anh thông qua việc sử dụng TTS engine của Microsoft đi kèm trong hệ điều hành Windows. hoặc  JBCP Media Server (FreeTTS, Mbrola) của Redhat Linux

Hệ Thống Dành Cho

  • Các Trung tâm giải đáp thông tin 1080 của VNPT
  • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ viễn thông
  • Các Trung tâm chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp (Call center, Contact center)
  • Các hãng viễn thông: Huawei, Nortel ...

Các Tính Năng

  • Cung cấp dịch vụ TTS thông qua thức MRCP version 2 và VoiceXML cho phép các ứng dụng sử dụng dịch vụ TTS trêm môi trường mạng IP.
  • Hỗ trợ đồng thời nhiều phiên TTS trên một máy chủ: 400 TTS Port/1core CPU 2 GHz

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Khách Hàng Đã Triển Khai

  • Viễn thông Hà Nội
  • Viễn thông Đà Nẵng