#

HỆ THỐNG SMS GATEWAY

Là hệ thống cung cấp cổng kết nối và trừ cước dịch vụ SMS, MMS thống nhất cho các ứng dụng, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng di động.

 

Hệ Thống Dành Cho

  • Các nhà mạng di động có tương tác với các đối tác cung cấp nội dung (CP).
  • Các nhà cung cấp nội dung (CP)

Các Tính Năng

  • Tự động hóa quá trình quản lý các CP và kịch bản dịch vụ cho CP
  • Quản lý quá trình subscription dịch vụ và trừ cước dịch vụ của thuê bao.

Lợi Ích Cho Khách Hàng

  • Tự động hóa hoàn toàn nghiệp vụ có hỗ trợ các cơ chế thực hiện bán tự động, theo dõi, giám sát
  • Xây dựng trên kiến trúc mở, mềm dẻo, có khả năng tùy biến cao, phù hợp với đặc điểm nghiệp vụ của từng khách hàng

Khách Hàng Đã Triển Khai

Triển khai cho các khách hàng là các nhà mạng viễn thông.