#

SMS ANTISPAM

Giải pháp cung cấp kỹ thuật phát hiện và xử lý anti spam SMS và thời gian áp dụng cho nguồn gửi bao gồm:

 • Giải pháp có khả năng phân tích nội dung dựa trên các mẫu sử dụng biểu thức (regular expressions), từ/cụm từ hoặc từ lặp đi lặp lại để tìm ra bản tin nghi ngờ spam. Từ đó cho phép block (chặn) các tin nhắn khả nghi.

 • Có khả năng tự học (machine learning) để phát hiện ra các biến thể tinh vi của tin nhắn rác.

 • Cho phép thiết lập các quy tắc (rule) phát hiện tin nhắn khả nghi

 • Cho phép nhà mạng tạo các chính sách (Policy) khác nhau cho các nhóm thuê bao khác nhau.

 • Hỗ trợ khả năng phát hiện dạng phát tán tin rác mới dựa trên lưu lượng, nội dung, tỉ lệ và mức “tín nhiệm” của nguồn gửi 

 • Hỗ trợ lọc tin nhắn dài, tin nhắn ghép.

Đối Tượng Khách Hàng

 • Các nhà khai thác mạng và dịch vụ Viễn thông. Dự án đã được triển khai trên hệ thống Mobifone
 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Kêt Quả Dự Án

Hệ thống bao gồm các thành phần chính như sau:
 • System Administration Console
 • Policy Management Console
 • Filtering Engine
 • Reporting
 • Security Policy Register

Lợi Ích Cho Khách Hàng

Giúp các nhà mạng kiểm soát và ngăn chặn các bản tin SMS spam hiệu quả đến 95%

Thông Tin Khác

Liên hệ ngay với NEO để có thông tin về sản phẩm.

Khách Hàng Đã Triển Khai

Triển khai toàn mạng Mobifone. Kết nối đến các hệ thống core SMPP của Mobifone